architekt Kraków

Wybrane projekty:

2014 | Dom jednorodzinny
Lokalizacja: Michałowice
Projektant: arch. Agnieszka Zajączkowska, arch. Bartosz Pionka
Faza: koncepcja, projekt budowlany

Powierzchnia zabudowy: 134 m²
Powierzchnia użytkowa: 236 m²
Kubatura: 1 177 m³


Projekt budynku nawiązuje do tradycyjnych form architektury lokalnej. Dom ma prostą, jednobryłową, horyzontalną formę, przekryty został symetrycznym dachem dwuspadowym z wysuniętymi okapami. Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne oraz częściowe podpiwniczenie mieszczące garaż i pomieszczenie techniczne. Fundamenty i ściany piwnicy z betonu wodoszczelnego, ściany ceramiczne, stropy żelbetowe, więźba drewniana z elemnetami z drwena klejonego.

projekty

projekty

projekty

projekty

projekty


^^^ powrót do góry

2013 | Konkurs - Miejskia Biblioteka Publiczna i Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Lokalizacja: Czechowice - Dziedzice
Projektant: arch. Bartosz Pionka
Współpraca: arch. Michał Włoskowicz


Powierzchnia użytkowa: 5 850 m²
Powierzchnia terenu: 21 468 m²


Zespół budynków składa się z dwóch podstawowych kubatur, dwukondygnacyjnej Biblioteki oraz trzykondygnacyjnego Urzędu Miejskiego. Są one połączone łącznikiem o wysokości Biblioteki, mieszczącym hol wejściowy i salę wykładową.
Wejście główne prowadzi od północy, ale nie bezpośrednio z ulicy. Do wspólnej przestrzeni holu wejściowego wchodzimy poprzez dziedziniec wydzielony z trzech stron ścianami budynków, natomiast od frontu kolumnami wpisującymi się w rytm pionowej artykulacji elewacji frontowej. Dodatkowe, pomocnicze wejście do holu prowadzi od strony południowej.
Od strony frontowej zaprojektowano kolumnadę podkreślającą reprezentacyjną funkcję obiektów, wprowadzającą spokój i rytm znajdujący odbicie w projekcie posadzki i zieleni przed budynkami. Pozostałe elewacje oparto na tym samym module podziału, przyjmując zasadę większego otwarcia elewacji wschodniej i zachodniej.
Budynki Biblioteki i Urzędu zaprojektowano jako atrialne. Atria wpisują się w sekwencję wnętrz prowadzących do poszczególnych działalności: dziedziniec – hol – atrium.
Funkcje w każdym z budynków skupiają się wokół atriów, które pozwalają również na odpowiednie doświetlenie pomieszczeń. Kondygnacja parteru pełni rolę reprezentacyjną w przypadku każdego z budynków. Jest ona podkreślona wysokością i światłem pochodzącym z otwarcia atrium. Dla Biblioteki zlokalizowano tutaj hol wystawowy, natomiast w przypadku Urzędu hol prowadzący do Sali Rady Miejskiej czy Sali Ślubów. W atrium każdego z budynków zlokalizowana jest główna klatka schodowa, każdy z nich wyposażony jest również w windę.

projekty

projekty

projekty

projekty

projekty


^^^ powrót do góry

2012 | Szpital uzdrowiskowo - rehabilitacyjny
Lokalizacja: Krynica - Zdrój
Projektant: arch. Bartosz Pionka
Konstrukcja: mgr inż. Piotr Wolarek
Faza: projekt budowlany

Powierzchnia netto: 1 855 m²
Kubatura: 7 537,00 m³


Sześćiokondygnacyjny budynek został zbudowany w 1933 r. Projektowana przebudowa i rozbudowa polegała na dostosowaniu obiektu do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dostosowaniu do wymogów przeciwpożarowych, termomodernizacji oraz konserwacji elewacji kamiennej.

projekty


projekty


projekty


^^^ powrót do góry

2012 | Konkurs - zagospodarowanie Rynku w Nysie wraz z terenami przyległymi
II wyróżnienie
Lokalizacja: Nysa
Projektant: arch. Bartosz Pionka
Współpraca: arch. Michał Włoskowicz


W koncepcji zaproponowano otoczenie Starego Miasta terenem zielonym o zróżnicowanej formie i intensywności, oddzielonym od ruchu samochodowego. Miałyby w ten sposób powstać Nyskie Planty przeznaczone do użytkowania przede wszystkim przez pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Z plant, zieleń ujęta w trawniki i formy małej architektury miałaby „wchodzić” ulicami w kierunku Rynku.
Ruch samochodowy miałby się odbywać głównie po zewnętrznej stronie plant, tam też powinny być zlokalizowane w głównej mierze miejsca postojowe, tak aby wjazd samochodem ulicami w kierunku rynku i parkowanie w samym sercu miasta stało się mniej popularne. W razie zapotrzebowania na większą ilość miejsc parkingowych proponuje się stworzenie parkingów podziemnych na obrzeżach Starego Miasta.
Ponadto w zamierzeniu koncepcji było stworzenie przestrzeni miejskiej wokół Rynku zachęcającej do różnorodnej aktywności, zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych, osoby w różnym wieku, również o ograniczonej sprawności. Ulice i place miałyby się stać miejscem nawiązywania relacji społecznych, miejscem rekreacji i odpoczynku jak również edukacji i obcowania z kulturą.

projekty

projekty

projekty

projekty

projekty

projekty

projekty


^^^ powrót do góry

2011 | Konkurs - zagospodarowanie terenu Małego Rynku wraz z terenami przyległymi
II wyróżnienie
Lokalizacja: Opole
Projektant: arch. Bartosz Pionka
Współpraca: arch. Michał Włoskowicz


Kompozycja obu placów opiera się o jeden, wspólny dla nich kierunek pokrywający się z przebiegiem wschodniej i zachodniej pierzei Małego Rynku, osią kościoła Św. Sebastiana. Kierunek ten jest jednocześnie prostopadły do osi kościoła Św. Wojciecha oraz pierzei północnej Małego Rynku. Całe założenie kompozycyjne (posadzka, elementy małej architektury) oparte jest na module 40cm. Projekt placów zakłada ponadto ich powiązanie poprzez użycie tych samych materiałów, elementów małej architektury oraz dobór i sposób kształtowania zieleni.

MAŁY RYNEK

Płyta Małego Rynku wznosi się łagodnie ze z zachodu na wschód, następnie przechodzi w ulicę, która również wznosząc się prowadzi do budynku muzeum i kościoła Św. Wojciecha Układ płyt kamiennych na posadzce ma nas prowadzić przez wznoszącą się nawierzchnię Małego Rynku, jak schody do kościoła pw. Św. Wojciecha. Równocześnie ukształtowanie jej centralnej części ma zachęcać do zatrzymania się

projekty

projekty

projekty

PLAC ŚW. SEBASTIANA

Układ posadzki na placu o nieregularnym kształcie, ma informować o lokalizacji niewielkiego kościoła Św. Sebastiana, ukrytego w zagłębieniu pierzei. Kompozycja podkreśla kierunek widokowy z ul. Malczewskiego na kościół. Do przestrzeni placu włączone zostają fragmenty ulic wzdłuż pierzei południowej i zachodniej, a także podwórko powstałe w wyniku uzupełnienia ul.Staromiejskiej i pl.Św.Sebastiana.

projekty

projekty


^^^ powrót do góry

2010 | Konkurs - sala gimnastyczna
Lokalizacja: Zakopane
Faza: konkurs
Powierzchnia zabudowy: 1600 m²

Projekt zakłada połączenie nowej sali z budynkiem gimnazjum za pomocą łącznika przebiegającego na poziomie pierwszego piętra. Hala mieści wielofunkcyjną salę sportową o wysokości 8m umożliwiającą urządzenie pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej, koszykówki oraz podział sali przy pomocy kurtyn i urządzenie trzech pełnowymiarowych boisk do siatkówki. Wzdłuż północnej ściany sali przewidziano składaną widownię dla ok.220 osób. Sala sportowa może pełnić funkcję sali widowiskowej (składana scena i możliwość pomieszczenia 500 osób), projekcyjnej (możliwość zaciemnienia sali) lub wystawienniczej.

projekty

projekty

projekty^^^ powrót do góry

2010 | Budynek wielorodzinny
LoreLokalizacja: Niepołomice
Projektant: arch. Joanna Szczygieł, arch. Bartosz Pionka
Inwestor: prywatny
Faza: koncepcja, projekt budowlany

Powierzchnia zabudowy: 413,20 m²
Powierzchnia netto: 1479,35 m²
Ilość mieszkań: 22

projekty

projekty

projekty

projekty^^^ powrót do góry

Copyright 2015 www.pionka.pl